Hvad vil vi arbejde for?
  • At  vedtægten i din haveforening er det der afgør hvordan haveforeningen drives.
  • At vedtægten i din haveforening vedtages af haveforeningens medlemmer og ikke af Kolonihaveforbundet.
  • At en paraplyorganisation, som Kolonihaveforbundet, ikke kan træffe beslutninger, der er i strid med foreningernes vedtægter.
  • At din haveforening selv må bestemme om den vil anvende eventuelle vurderingsregler og at sådanne regler skal godkendes af medlemmerne.
  • At din haveforening løsnes fra tvangsmedlemskabet i Kolonihaveforbundet.
  • At din haveforening selv skal have lejekontrakten på jorden den ligger på.
  • At haveforeninger der ønsker det, skal have mulighed for at købe den jord de ligger på.
  • At der skal anlægges flere haveforeninger der hvor behovet er størst.
  • At kolonihaver skal være for alle og ikke forbeholdes bestemte sociale lag.
For nu bare at nævne nogle få.. hvis du vil vide mere så læs vores vedtægt i sin helhed eller skriv hvis der er spørgsmål!